Arkta Rakennuskultti Oy toimii kouluhankkeen pääurakoitsijana. Kohteen on tarkoitus valmistua keväällä 2022, jolloin oppilaat pääsevät aloittamaan syyslukukauden 2022 uusissa tiloissa.


Uudessa koulussa on tilat noin 380 alakoululaiselle, eskarilaiselle, yhdelle varhaiskasvatusryhmälle sekä henkilökunnalle. Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on 4970 bruttoneliömetriä. Rakennuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota joustaviin ja muunneltaviin tiloihin, jotka muodostavat tasa-arvoisen ja turvallisen oppimisympäristön. Koululla ja päiväkodilla on erilliset toiminta-alueet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Osa tiloista on suunniteltu myös ulkopuoliseen ilta- ja viikonloppukäyttöön.


Kestävä kehitys on otettu huomioon suunnittelussa niin, että osa rakennuksen energiakulutuksesta saadaan katolle asennettavista aurinkopaneeleista.

Kuvat: Lukkaroinen arkkitehdit Oy