Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Arkta Oy
Työväentalontie 3 A 4
33470 Ylöjärvi
p. 03 347 6111

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Oikari
Työväentalontie 3 A 4
33470 Ylöjärvi
p. 03 347 6111

 

Rekisterin nimi
Arkta Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Myös laskutus käyttää rekisterin tietoja.

 

Rekisterin tietosisällöt
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yritys
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
 • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut kerätyt tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Myytävistä b to b käyttöön suunnatuista markkinointirekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Arkta Oy ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Arkta Oy:n henkilökunnalla. Rekisteri sijaitsee Arkta Oy:n järjestelmissä. ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

 

Tarkastusoikeus
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

 

Tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisterissä oleva voi pyytää koska tahansa korjaamaan virheelliset tiedot, tai poistamaan tietonsa kokonaan rekisteristä sähköpostitse osoitteen arkta@arkta.fi kautta.

 

Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista liiketoiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn.