Vastuullisuus on Arktassa osana arkea

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. On kyseessä sitten yrityksen johto tai työharjoittelija, jokainen toimii vastuullisesti omassa roolissaan. Otamme päätöksenteossamme ja toiminnassamme tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden. Toimimme yhteisten Arktan arvojen pohjalta, noudatamme Arktan eettistä käsikirjaa ja toteutamme vastuullisuusohjelmaa.

Vastuullisuusohjelma

 

Arktan arvot ovat:

Tyytyväinen asiakas, yhdessä tekeminen, osaava asiantuntijaorganisaatio ja menestyvä yritys ovat Arktan toiminnan lähtökohtia

 

Elinvoimaa pitkällä tähtäimellä

Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä ja voi palvella asiakkaitaan sekä tehdä hyvää ympäröivään yhteiskuntaan muun muassa tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja sekä kehittämällä ratkaisuja yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja ongelmiin.

Toimimalla vastuullisesti olemme myös turvaamassa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Toiminnallamme edistämme merkittävimmin seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Tavoitteellisesti vastuullisemmaksi: vastuullisuusohjelma ja vuosittain määritettävät toimenpiteet

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisemmaksi. Käytössämme on vastuullisuusohjelma, jossa on määritetty vastuullisuustavoitteet strategiakaudelle 2022-2025 sekä mittarit tavoitteiden seurantaan. Määritämme vuosittain toimenpiteet, jotka vievät meitä kohti asetettuja tavoitteita. Osa tavoitteista ja toimenpiteistä on liiketoimintaperusteisesti yrityskohtaisia ja osa koko konsernia yhdistäviä.

 

Arktan vastuullisuusohjelman pääteemat

Laadukasta rakentamista jossa mm.​

 • Rakentaminen RALA –laatusertifioidusti ​
 • Virheettömät luovutukset​
 • Takuukorjausten asiakaslähtöinen hoitaminen

Vastuullinen vuorovaikuttaja jossa mm.​

 • Avoimuus ja totuudenmukaisuus kaikessa viestinnässä​
 • Aktiivinen yhteiskunnan ja alan toimintakulttuurin ja käytäntöjen kehitys yhteistyössä mm. oppilaitosten, tutkijoiden, erilaisten järjestöjen kanssa (mm. RT, EK, PL)​
 • Kannustava uuden kokeilemisen ja kehittämisen kulttuuri

Läpinäkyvä hallintotapa ja hankinnat jossa mm.​

 • Huolellinen talouden ja riskien hallinta​
 • Arktan hyvä hallintotapa​
 • Harmaan talouden ja korruption torjunta

Pidämme huolta toisistamme jossa mm.​

 • Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen​
 • Osaamiseen panostaminen​
 • Johtamiskulttuurin kehittäminen

Vähähiilinen rakentaminen, jossa mm.​

 • Energiatehokas rakentaminen​
 • Vähähiiliset materiaalit mm. puurakentaminen​
 • Uusiutuva energia

Ympäristövastuun edistäjä jossa mm.​

 • Edistämme elinkaariajattelua kiinteistöjen suunnittelussa​
 • Kehitämme kiertotalouden ja biodiversiteetin huomiointia osana rakentamista

Vastuullisuusraportointi

​​​​​​​Vuosittaisella vastuullisuusraportoinnilla todennetaan vastuullista toimintaamme ja seurataan vastuullisuusstrategian ja -ohjelman edistymistä.

Eettinen käsikirja

Arktan eettisessä käsikirjassa esitetään millaisten arvojen ja periaatteiden pohjalta teemme työtämme Arktassa, ja millaisia eettisiä ohjeita työssämme on noudatettava. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme periaatteiden noudattamista.

Eettinen käsikirja

Hankintapolitiikka 

Työllistämme merkittävän määrän aliurakoitsijoita, tuotetoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita toiminnassamme. Vastuullisuusvaatimuksemme koskevat koko hankintaketjua ja olemme laatineet konserninlaajuisen hankintapolitiikan, joka koskee kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Keskiössä on lakien ja asetusten noudattaminen, työturvallisuus, alan reilun kilpailun mahdollistaminen sekä harmaan talouden torjunta.

Hankintapolitiikka

Hyvä hallintotapa

Arktan kaikissa operatiivisissa yhtiöissä on aktiivisesti toimivat hallitukset, joissa on mukana asiantuntijajäseniä. Hallitusten ja operatiivisen ylimmän johdon käytössä on hyvä hallintotapa, joka määrittää hallitusten ja johdon vastuut sekä tehtävät, joilla organisaatiota johdetaan ja valvotaan. Keskiössä on harmaan talouden torjunta sekä liiketoiminnan riskien ja talouden huolellinen hallinta.