Taustalla Tampereen kaupungin tavoitteet hiilineutraaliudesta ja Arktan vihreän rakentamisen harjalla kulkeminen

Puurunkoiseen rakentamiseen rohkaisevat Tampereen kaupungin tavoitteet hiilineutraalisuuden osalta vuoteen 2030 mennessä (Kestävä Tampere 2030). Tampereen kaupungin puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä modernia puurakentamista Tampereella ja Pirkanmaalla sekä edistää puurakentamisen osaamista ja yritystoimintaa. Erityiskohteena on Vuoreksen Isokuusi, jonne valmistuu yksi Suomen suurimpia moderniin puurakentamiseen perustuvia asuinalueita.

”Tampereen kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Haluamme edistää puurakentamista, koska puu on uusiutuva materiaali ja ilmaston kannalta positiivinen valinta. Se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa ja puurakennukset toimivat näin hiilivarastoina. Tämä Isokuuseen rakentuva hankekokonaisuus vie Tamperetta ison loikan eteenpäin puurakentamisen saralla, mistä olemme erittäin tyytyväisiä.” kertoo Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti.

Arkta on mukana edistämässä puurakentamisen ratkaisuja asuntorakentamisessa

Arkta Rakennus Oy on suunnittelemassa ja toteuttamassa Pirkanmaalla täyspuurakenteista kerrostalokohdetta. Oppia on haettu konserniin kuuluvalta puurakentamisessa Suomen johtavalta toimijalta Arkta Reposelta, joka on erikoistunut puukerrostalorakentamiseen pääkaupunkiseudulla. Näin puurakentamisen osaaminen koko konsernissa laajenee.

Arkta Reponen oli mukana Helsingissä toteutetussa tutkimushankkeessa, jossa vertailtiin puu- ja betonirunkoisen kerrostalon eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa vuosien 2018-2020 aikana. Puurunkoisen kerrostalon hiilijalanjälki on todistetusti betonirakenteista pienempi kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Rakenneratkaisuna puurankarunkoiset suurelementit

Kuusikko toteutetaan puurankarunkoisina suurelementteinä, välipohjina on kertopuiset ripalaatat. Myös CLT-levyä käytetään parvekelaatoissa sekä hissihuilujen seinissä. Puuelementtitoimittajana hankkeessa on suomalainen puuelementtitoimittaja VVR Wood, joka valmistaa kaikki elementit pohjoisen hitaasti kasvaneesta, tiheäsyisestä havupuusta. Puun alkuperäseurannalla – PEFC:llä varmennetaan, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. VVR Wood vastaa koko kohteen puuelementtien kokonaistoimituksesta aina asennukseen saakka. VVR Wood on ollut toteuttamassa useita puukerrostalo kohteita niin Suomeen kuin Norjaankin ja näin tuo kokemuksensa myös Kuusikon toteutukseen.

Kuusikon työmaalla kaikki rakentaminen tehdään sääsuojan alla vesikattovaiheeseen asti, näin vältytään rakenteiden kastumiselta. Rakentamisessa olennaista on myös elementtien varastointi ja kuljettaminen työmaalle, jona aikana huolehditaan etteivät ne pääse kastumaan.

Kohteen tilaajina A-Kruunu sekä TA-Asumisoikeus Oy

Kohteen kuudesta puukerrostalosta TA-Asumisoikeus Oy:lle rakennetaan 3 taloa, joihin tulee yhteensä 103 asumisoikeusasuntoa ja A-Kruunulle 3 taloa, joihin tulee yhteensä 92 vuokra-asuntoa.

”Kun avautui mahdollisuus tämän puukerrostalohankkeen toteuttamiselle, emme epäröineet hetkeäkään aloittaa Pirkanmaalla ensimmäistä puukerrostalohankettamme pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Arkta Rakennus Oy:n kanssa. Lukuisat yhteiset onnistuneet hankkeet Arkta Rakennuksen kanssa kahden vuosikymmenen aikana sekä hyvät kokemukset ensimmäisistä puukerrostalohankkeistamme pääkaupunkiseudulla Arkta-Reposen kanssa loivat luotettavan pohjan askeleelle uudenlaisen kerrostalorakentamisen aikakauteen, todetaan Pirkanmaan TA-Yhtiöstä.

– Tämä hanke on meille tärkeä, koska puurakentamisen ja rakentamisen vähähiilisyyden edistäminen on tärkeä osa yhtiölle annettuja tehtäviä. Arkta-Reposen kanssa olemme toteuttaneet erinomaisen puukerrostalohankkeen Helsingissä ja uskon, että yhteistyö tässä Tampereen hankkeessa toteutuu samalla tavalla jouhevasti, toteaa A-Kruunu Oy:n toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Lisätietoja: 

rakennuttajapäällikkö Timo Ristamäki, timo.ristamaki@arkta.fi p. 040 751 1627

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, jari.makimattila@a-kruunu.fi, p. 040 755 3924

Yhdessä hyvää rakentamassa.

Arkta-konserni rakentaa Tampereen, Helsingin ja Vaasan seudulla. Konserniin kuuluvat asuinrakentamiseen erikoistunut Arkta Rakennus Oy, puukerrostalojen rakentamisen edelläkävijänä tunnettu Arkta Reponen Oy, uudis- ja korjausrakentamisurakointiin erikoistuneet Arkta Rakennuskultti Oy ja Arkta Kultti Oy sekä betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Meitä arktalaisia on jo yli 230. Teemme tiloja ihmisille, koteja, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskuksia, liikuntapaikkoja ja toimitiloja. Liikevaihtomme 2019 oli 98 milj. €.