Puukerrostalon suuntaus optimoitiin matalaenergiatavoitteen mukaan. Porrashuone ja tekniset tilat sijoitettiin talon pohjoispuolelle. Kaikkien 27 asunnon parvekkeet suunnattiin etelään.

Talo on hybridirakenteinen. Puiset suurelementit on yhdistetty porrashuoneen liimapuurakenteisiin. Runko on jäykistetty levymäisillä elementeillä. Porras on liimapuuta, hissikuilu on betonia.

Välipohjaelementtien koko on 6250 x 2400 millimetriä. Liimapuurunkoiset elementit ja niiden päälle vaarna­ruuveilla sidottu betonilaatta muodostavat liittorakenteen. Huoneistojen sisällä ei ole kantavia seiniä. Parvekkeiden kantavat pilarit 215 x 215 mm liimapuuta. Pääty- ja väliseinät ovat vaneripintaisia. Vaaleat palkistot ja kattokannattajat erottuvat tummaa laudoitusta vasten.

Ulkoverhous on 28 millimetrin vahvuista UYV-paneelia. Palokatkona tuuletusvälissä on rei’itetty hattupelti, ns. flame-trap. Paneelijako on sovitettu ikkunoiden kokoon siten, että paneeli jatkuu ehjänä aukkojen ylä- ja alapuolella. Ensimmäinen kerroksen verhous on kapeaksi uritettua vaakapaneelilla ja maalattua julkisivuvaneria.

Puuelementtien mitoitus, rakennetyypit ja elementtien teollinen toteutus optimoitiin ja vakioitiin rakennejärjestelmäksi. Kantavat ulko- ja väliseinät, yläpohja ja välipohjat toimitettiin rakennuspaikalle säältä suojattuina, asennusvalmiina elementteinä.

Rakennuspaikalla tehtävät työvaiheet saatiin minimoitua elementtiratkaisun ansiosta. Talo rakennettiin kokonaisuudessaan teltassa. Työskentely kuivissa olosuhteissa nopeutti hallinosturien avulla tehtyä elementtiasennusta.

Porrashuoneen ulkoseinää vasten sijoitettiin huoneistokohtaiset tekniikkatilat. Raitis ilma saadaan suoraan julkisivun läpi, ja poistoilma hoituu seinäpuhalluksella. Huoneistoihin johtavat kanavat paloeristettiin. Passiivienergiatasoisen talon lämpöenergia saadaan hakkeesta tuotetulla kaukolämmöllä.

Rakennuslupavaiheessa määräykset sallivat nelikerroksisen puukerrostalon. Viides kerros on kompensoitu ylimitoittamalla rakennuksen paloturvallisuus.