Suomen johtava betonielementtien valmistaja Consolis Parma, puutuotteiden valmistaja Metsä Wood ja asuntorakentaja Arkta Rakennus ovat käynnistäneet vähähiilistä rakentamista edistävän hybridirakentamisen tutkimusprojektin. Tarkoituksena on kehittää täysin uudenlainen hybridirakentamisen konsepti lähinnä asuinrakentamisen tarpeisiin. Tutkimusprojektin jatkovaiheessa kehitettäviä rakenneratkaisuja on tarkoitus testata kerrostalohankkeessa Suomessa. 

Rakentamisen kestävän kehityksen keskiössä ovat energia- ja materiaalitehokkuus sekä vähähiilinen rakentaminen ja kiertotalous. Uudessa tutkimusprojektissa haetaan mahdollisuutta pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia hybridirakenteita hyödyntäen.  

”Ilmastovaikutusten radikaali leikkaaminen on koko rakennusteollisuuden yhteinen asia. Olemme strategiamme mukaisesti nostaneet ilmastoasiat kehitystyömme keskiöön, ja tavoitteemme on pienentää päästöjämme viisi prosenttia vuosittain ja puolittaa ne vuoteen 2035 mennessä”, sanoo teknologiajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.   

”Myös me Arktalla teemme systemaattisesti toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osana vastuullisuusstrategiatyötämme olemme asettaneet konkreettisen tavoitteen hiilipäästöjen pienentämiseksi: puolittaa oman toimintamme ja itse valmistamien omaperusteisten hankkeidemme hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2020 verrattuna”, kertoo tekninen johtaja Marko Nikander Arkta Rakennukselta. 

Ilmastohaasteet yhdistävät toimijat uudella tavalla   

Parman, Arktan ja Metsän muodostaman yhteistyön tavoitteena on luoda ensimmäisenä maailmassa aito ja vähähiilisesti optimoitu hybridirakentamisen konsepti. Hybridirakentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä puun ja betonin parhaiden puolien yhdistämistä rakennuksen runko- ja julkisivuratkaisuissa siten että rakennuksesta saadaan vähähiilinen, energiaa säästävä, elinkaareltaan pitkä ja kustannustehokas. 

 ”Hybridirakentaminen mahdollistaa uusiutuvan materiaalin osuuden kasvattamisen monikerrosrakentamisessa prosessitehokkuudesta tai ratkaisujen suorituskyvystä tinkimättä. Metsä Woodin kevyt, lujuutensa vuoksi materiaalitehokas ja hiiltä sitova Kerto® LVL puutuote soveltuu hyvin rakentamisen hybridisovelluksiin. Yhteistyössä kumppaniemme kanssa meillä on parhaat edellytykset tehokkaimpien kokonaisratkaisujen löytämiselle”, sanoo rakentaminen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Björman Metsä Woodilta.  

Arkta on mukana useissa erilaisissa tutkimushankkeissa kehittämässä suomalaista rakentamista. ”Olemme sekä betoni- että puurakentamisen asiantuntija ja tiedämme hyvin, miten nämä kaksi erilaista rakennusmateriaalia käyttäytyvät. Tätä tietotaitoa hyödyntämällä tavoitteemme on yhdessä kehittää ratkaisuja, joissa yhdistyvät puun ja betonin parhaat ominaisuudet uuteen hybridirakentamisen malliin. Olemme luoneet hybridielementtiin liitosdetaljiikan, joka on suunniteltu optimaaliseksi ratkaisuksi tähän puuta ja betonia yhdistävään tuotteeseen. Tavoitteenamme on vakiinnuttaa se alan standardiksi”, sanoo Nikander. 

”Tässä yhteistyöhankkeessa toimimme työmaaprosessin ja asennustekniikan asiantuntijana. Haluamme varmistaa toimivimpien hybridiratkaisujen kehittämisen projektin osapuolten parasta asiantuntemusta hyödyntäen”, lisää Nikander. 

Tutkimusprojektin lopputavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja helposti monistettavia vähähiilisiä hybridielementtirakenteita, joilla luodaan uutta tapaa rakentaa niin Suomessa kuin maailmallakin. Hybridielementtirakenteita on tarkoitus testata Arktan kerrostalohankkeessa Suomessa.  

Lisätietoja:

Juha Rämö, teknologiajohtaja, Consolis Parma 
puh. 040 574 0658 
juha.ramo@consolis.com 

Jussi Björman, liiketoiminnan kehitysjohtaja, rakentaminen, Metsä Wood  
puh. 040 684 7106 
jussi.bjorman@metsagroup.com 

Marko Nikander, tekninen johtaja, Arkta Rakennus Oy  
puh. 050 323 8502 
marko.nikander@arkta.fi 

ARKTA-konsernissa on rakennettu jo yli 15 000 asuntoa, joista noin tuhat on puurakenteisia. Meidät tunnetaan vähähiilisyyteen tähtäävästä rakentamisesta, täyspuukerrostalojen rakentamisessa sekä asunto-osakeyhtiöiden oman aurinkoenergian hyödyntämisessä. ARKTA-konsernin muodostavat asuntorakentajat Arkta Rakennus Oy Tampereen talousalueella, Arkta Reponen Oy Helsingin talousalueella ja Arkta Kultti Oy Vaasan seudulla, sekä Arkta Turku Oy Turussa. Kouluja ja päiväkoteja rakentavat yhteiskuntatilojen rakentajat Arkta Rakennuskultti Oy Uudellamaalla ja Arkta Kultti Oy Vaasan seudulla. Heinolassa toimii betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 137 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 220 henkilöä, minkä lisäksi työllistämme yli 1000 pitkäaikaista yhteistyökumppania.