Konsernin kivijalkoja ovat asuntojen ja julkisten tilojen rakentaminen sekä seinäbetonielementtituotanto, jotka  yhdessä vastaavat konsernin tuloksekkaasta toiminnasta. 

”Olemme onnistuneet strategiamme linjaamisessa hyvin, mikä näkyy liikevaihtomme kasvuna vuonna 2020 ja tulevaisuuden varmistamisena mm. rakennusoikeuden kasvattamisella premium-paikoilta. Konsernin  yhtiöissä on valtavasti erinomaista osaamista esimerkiksi energiatehokkaasta suunnittelusta ja  rakentamisesta, joista olemme pystyneet kehittämään rakenneratkaisuja ja yhteisiä toimintatapojamme ja  sitä kautta parantamaan tuottavuuttamme,” Maarit Sääksi, ARKTA-konsernin toimitusjohtaja, summaa. 

ARKTA-konsernin omavaraisuusaste on edelleen hyvä, 49,16 % (49,40 % v. 2019) ja nettovelka-asteemme on rakennusalan muihin yrityksiin verrattuna harvinaisen hyvä, olemme nettovelaton konserni. Konsernin  palveluksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa 233 henkilöä (221 henkilöä v. 2019). 

Edelläkävijänä hiilineutraalissa rakentamisessa 

Konsernin yhtiöistä asuntorakentamisesta vastaavat Arkta Rakennus Oy Tampereen talousalueella ja Arkta Reponen pääkaupunkiseudulla. 

”Asuntotuotantoa leimasi vuonna 2020 uudisasuntojen hetkellinen Koronasta aiheutunut kysynnän lasku  kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa, joka korjaantui jo syksyllä. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereen  talousalueella kiinteistösijoitukseen ja yhteiskunnallisille rakennuttajille valmistui kuitenkin ennätysmäärä  asuntokohteita. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että konsernin tavoitteet hiilineutraalin vihreän rakentamisen  edistäjänä mahdollistivat uusia projekteja ja vahvistavat Suomen hiilineutraalisuus tavoitetta.  Pääkaupunkiseudulla toimiva Arkta Reponen on suomalaisen puukerrostalorakentamisen pioneeri, mutta nyt  edistämme ympäristövastuullista rakentamista myös Tampereella. Vuorekseen rakentuu parhaillaan Suomen  suurin kuuden kerrostalon täyspuukerrostalokortteli Kuusikko ja Koivistonkylän Ilokkaanpuistoon ekologinen,  omaa aurinkoenergiaa hyödyntävä asuinalue,” Sääksi kertoo. 

Vuoden lopussa asuntotuotannon tilauskanta niin pk-seudulla kuin Tampereen alueella oli korkealla tasolla. 

”Viime vuosina tehty pitkäjänteinen aluehankekehitys- ja suunnittelutyö kantaa nyt hedelmää ja lähivuosille  on luvassa useita kiinnostavia aluerakennushankkeita keskeisille sijainneille Tampereella ja Helsingin  seudulla. Tämän vuoden alkavista kohteista haluan erityisesti nostaa esiin energiatehokkaan kolmen  puukerrostalon kokonaisuuden rautatieaseman läheisyydessä Vantaan Tikkurilassa sekä Helsingin  Kuninkaantammen Karnevaalin, puukerrostalo sekin,” Sääksi sanoo. Työn alla on myös viherrakentamisen  kehityshanke Helsingin Vuosaareen, edellä jo mainittujen hankkeiden lisäksi. 

Palkittua päiväkotien, koulujen, hoivatilojen ja julkisten tilojen uudis- ja korjausrakentamista

Konsernin julkitilarakentamisen uudis- ja korjausrakentamiseen keskittyvät yhtiöt ovat pääkaupunkiseudulla  toimiva Arkta Rakennuskultti Oy ja Vaasassa sekä Pohjanmaalla toimiva Arkta Kultti Oy. 

”Tuloksellisesti palvelutilojen vuosi oli vakaa ja tilauskanta myös tulevaisuuden suhteen näyttää hyvältä.  Erityisesti viime vuosi jää kirjoihin lukuisten onnistumisten vuoksi. Esimerkiksi Vaasassa valmistui Suomessa täysin poikkeuksellinen erittäin haastava ja erityisosaamista vaativa hanke, jossa jäähalli Vaasan Sähkö  Areena saneerattiin ja osin uudisrakennettiin lattiasta kattoon. Marraskuussa puolestaan allekirjoitimme  merkittävän hankesopimuksen Närpiön uuden yläkoulun hybridirakentamisesta. Pääkaupunkiseudulla  puolestaan Arkta Rakennuskultti pokkasi Espoon kaupungin Hurraa-palkinnon Ammattiopisto Liven arvoa  kohottavalla arkkitehtuurilla ja vaikuttavilla sisätiloilla, jotka muodostavat kannustavan ja esteettömän  oppimisympäristön erityisoppilaille. Arkta Rakennuskultti voitti myös Helsingin kaupungin suunnittelukilpailun luontoarvoihin keskittyvällä oppimiskeskus Camelotilla Kuninkaantammessa, jossa etsittiin SR-toteuttajaa  (suunnittele ja rakenna),” Sääksi iloitsee. Suomen suurin puurakenteinen Martta Wendelinin päiväkoti  Tuusulassa on Arkta Rakennuskultin uusin juuri aloitettu haastava ekologinen rakennuskohde.

Arkta Laatuseinällä merkittävä tuottavuusloikka 

Heinolassa sijaitseva Arkta Laatuseinä valmistaa betonielementtejä niin konsernin omiin kohteisiin kuin  muille kotimaisille rakentaja-asiakkaille. 

”Arkta Laatuseinän tehtaan johdolla olemme ottaneet Lean-ajattelun käyttöön tuottavuuden parantamiseksi  koko konsernissa. Lean-filosofia haastaa karsimaan hukkaa materiaalivirroissa ja henkilöiden  työskentelytavoissa. Jatkamme Leanin kehitystyötä, mikä merkitsee konsernitasolla jo merkittäviä  kustannus- ja ympäristöhyötyjä,” Sääksi kertoo. 

Suomalaisena perheyhtiönä kohti entistäkin vastuullisempaa tulevaisuutta 

Perheyhtiönä Arktan toimintaa on koko yli sen 30-vuotisen historian leimannut pitkäjänteisyys ja  vastuullisuus. Viime vuonna konsernissa aloitettiin vastuullisuusstrategian päivitys, jossa huomioidaan niin  ympäristö-, sosiaalinen sekä hallinnollinen ja taloudellinen vastuu. Kaikkien hankkeiden suunnittelussa ja  toteutuksessa painotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien materiaalien,  työtapojen ja järjestelmien käyttöä. Olemme mukana useissa tutkimushankkeissa kehittämässä suomalaista  rakentamista ja pienentämässä hiilijalanjälkeä toiminnassamme. 

”Vastuullisuuden kehittämisellä tavoittelemme entistä parempaa riskien hallintaa sekä vahvistamme Arkta konsernin kilpailukykyä ja liiketoimintaedellytyksiä markkinassa, jossa vastuullisuusnäkökulmilla on yhä  enemmän merkitystä. Jo katsaus viime vuoden aikana valmistuneisiin tai parhaillaan käynnissä oleviin  kohteisiin osoittaa, että Arktassa vastuullisuus on nimenomaan tekoja. Pelkästään tänä vuonna valmistuu  noin 650 ARKTA-kotia, joista yli 300 uutta kotia puukerrostaloon pk-seudulla ja Tampereella, ja tulemme  tuplaamaan määrän tulevana kahtena vuotena,” Sääksi sanoo. 

Lisätietoa: Maarit Sääksi, toimitusjohtaja, ARKTA-konserni, p. 040 830 7273, maarit.saaksi@arkta.fi

Kuvapyynnöt: Wiola Kiiveri p. 050 595 1123, wiola.kiiveri@arkta.fi 

ARKTA-konsernin muodostavat asuntorakentajat Arkta Rakennus Oy, Arkta Reponen Oy,  julkitilarakentajat Arkta Rakennuskultti Oy, Arkta Kultti Oy, betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy,  konsernin päätoimipaikka on Arkta Oy. Konsernissa työskentelee noin 230 henkilöä, minkä lisäksi työllistämme yli 500 pitkäaikaista yhteistyökumppania. Osaamisemme kivijalkoina ovat kokemus, vakaus  sekä monipuolinen ja vahva verkosto. Yhdessä voimme rakentaa laadukkaita ja ajattomia koteja, toimitiloja,  kouluja ja muita julkisia kohtaamispaikkoja sekä tuottaa betonielementtejä, joista olemme ylpeitä. Vastuullisuus on meille hyvän rakentamisen merkki.