Vaikutamme mahdollisimman positiivisesti ihmisten asumisen ja työntekemisen arkeen, yhteiskuntaan sekä ympäristöön. Kuusi vastuullisuusprioriteettiamme ohjaavat meitä kohti toimialan parasta vastuullisuutta. Raportoimme vuosittain vastuullisuustyömme tuloksista.

Voit tutustua vuoden 2021 vastuullisuusraporttiimme täällä.

Vastuullisuusprioriteettimme vuosille 2022-2025

Vastuullisuusstrategiamme on linjassa Arkta-konsernin liiketoimintastrategian kanssa. Arkta tavoittelee parempaa riskienhallintaa sekä kilpailukyvyn vahvistamista markkinoilla, mihin vastuullisuusnäkökulmilla on enenevissä määrin painoarvoa.

Otamme päätöksenteossa ja toiminnassa tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden, jotta turvaamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti vastuullisemmaksi jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Vastuullisuusprioriteettimme

Vastuullisuustyömme kehityksen kärkenä ovat kuusi kehitystavoitetta. Vastuullisuusstrategiaamme luodessa, olemme peilanneet toimintaamme YK:n globaalin kestävän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Näistä olemme valinneet toimintaamme osuvimmat,  joita vastuullisuustyömme edistää.

Hyvä hallintotapa

  • Läpinäkyvä hallintotapa ja hankinnat
  • Laadukasta rakentamista

Sosiaalinen vastuu

  • Pidämme huolta toisistamme
  • Vastuullinen vuorovaikuttaja

Ympäristövastuu

  • Vähähiilinen rakentaminen
  • Ympäristövastuun edistäjä