Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkta
Työväentalontie 3 A 4
33470 Ylöjärvi
p. 03 347 6111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Reine Piippo
Työväentalontie 3 A 4
33470 Ylöjärvi
p. 03 347 6111

3. Rekisterin nimi

Arktan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen arkta@arkta.fi.