Käsittelemme, hallinnoimme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja rekrytoinneissa ja palkkausprosessissa tämän selosteen mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Arkta-konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja kyseisissä tarkoituksissa, ovat:

Arkta Oy
Arkta Rakennus Oy
Arkta Reponen Oy
Arkta Laatuseinä Oy
Arkta Rakennuskultti Oy
Arkta Kultti Oy

Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä. Hakemusta, työnhakua ja omia tietoja koskevat tiedustelut ja pyynnöt tulee osoittaa ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterinpitäjän puolesta tietosuoja-asioista huolehtii Arkta Oy, jonka yhteystiedot ovat:
Arkta Oy
Puhelin: 03-3476111 (vaihde)
Y-tunnus: 0706065-5
Kotipaikka: Ylöjärvi

 

2 Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Rekrytointeihin osallistuvat henkilöt käsittelevät henkilötietoja. Tapauskohtaisesti rekrytoinnissa voidaan käyttää kolmansia osapuolia kuten rekrytointikonsultteja ja asiantuntija-arvioijia.

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa rekisterinpitäjän rekrytointi, jonka tavoitteena on hakijan ja työnantajan välinen työsopimus.

 

4 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja tietosisältö

Rekisteriin kerätään pääosin rekrytoinnissa tarvittavia tietoja, jotka käyvät ilmi rekrytoinnissa käytetystä työnhakulomakkeesta ja jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat useimmiten seuraavat:

  • Nimi- ja yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (tunnistamista ja viestintää varten)
  • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot (esim. työkokemus- ja koulutustausta, kielitaidot ja muu osaaminen)
  • Liitetiedostot (esim. CV, hakemus, työnäyte, kuva)
  • Rekrytointiprosessin aikana muodostuvat tiedot kuten sähköpostiviestit, tekstiviestit ja tallennettavat tiedostot
  • Työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot

 

5 Rekisterin tietojen säilytys

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen yllä olevien tarkoitusten täyttämiseksi. Saatamme säilyttää käyttäjien henkilötietoja, kunnes ne eivät enää ole tärkeitä mahdollisten tulevien rekrytointien kannalta. Jos rekisteröity henkilö ei halua henkilötietojaan käsiteltävän tässä tarkoituksessa (tulevissa rekrytoinneissa), pyydämme olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä myös, jos rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän järjestelmissä. Järjestelmien tiedot säilytetään EU-tai ETA-alueella.

 

6 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä vastaa, että tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Edellytämme vastaavaa käytäntöä myös tässä rekisteriselosteessa mainituilta kolmansilta osapuolilta.

Rekisteriin pääsy on rajoitettu käyttöoikeuksin.

 

7 Tietojen siirto ja luovutus

Emme myy tai muullakaan tavoin siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille pois lukien asianomaiset luvat omaaville viranomaisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä ensisijaisesti rekisteristä vastaavalle työnantajalle eli rekisterinpitäjälle. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus rekisteröityä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisuun osoittamalla kirjallisen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä oikeutetun edun perusteella tietyissä olosuhteissa. Vaatimus on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on tietyissä olosuhteissa oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, kunhan tämä ei vaikuta kielteisesti toisten oikeuksiin tai vapauksiin. Tämä tapahtuu olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käsittelystä, mikäli käyttäjät ovat sitä mieltä, että henkilötietojen käsittely on tietosuojalainsäädännön vastaista.