Asunto Oy Helsingin Kommodorin hanke on edistänyt hyvää asumisen laatua ja kuuluu Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Palkintoraati kiitteli Asunto Oy Helsingin Kommodorin Bahamankatu 4 sijaitsevaa valoisaa hahmoa piristävänä poikkeamana Jätkäsaaren kerrostaloalueen umpikortteleiden muotokielestä. Kohteessa on tutkittu luonnonolosuhteita ja energiatehokkuutta, toteuttaen erinomaisesti Helsingin kaupunkistrategiaa.

Vahvan identiteetin lisäksi kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota asuintilojen laatuun. Lähes kaikki 60 asuntoa avautuvat useisiin ilmansuuntiin, ja kohteessa on tarkasteltu sisätilojen päivänvalo-olosuhteita muun muassa simuloinnin avulla energiatehokkuus huomioiden. Huoneistoissa on konstailematonta materiaalisuutta ja toimivien asuintilojen edellyttämää tarkoituksenmukaista tilasuunnittelua.

”Kommodorin toteuttaja Arkta Reponen Oy tarttuu kunnioitettavalla tavalla myös hankkeisiin, joissa on erityisiä uusia piirteitä”, totesi palkintoraati. Arkkitehtina oli SAFA-arkkitehti professori Kimmo Lylykangas Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:stä. Kommodorille myönnettiin vuonna 2022 LEED Gold -ympäristosertifikaatti, joka luovutetaan kohteelle, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on toteutettu kestävän kehityksen ratkaisuja. Arkta Reposen yhteistyökumppani ja hankkeen tilaaja oli NREP.

Rakentamisen Ruusu -palkinto jaetaan vuosittain rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Vuoden 2022 Rakentamisen Ruusulla Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ei palkitse yhtä tiettyä kohdetta, vaan haluaa nostaa esiin hyvän asuinrakentamisen ja asumisen laadun teeman.

Jo muutaman vuoden ajan on julkisuudessa painokkaasti ollut esillä huoli asuntorakentamisen laadusta. Ruusukohteet osoittavat, että hyvää asuntosuunnittelua ja muuten asumisen laatua parantavia toimenpiteitä edelleen tehdään Helsingissä. Ruusulla jaosto haluaa myös kannustaa asuntorakentamisen parissa työskenteleviä asumisen laatua parantaviin tekoihin.

Hyvän asuntorakentamisen teema on muotoutunut vähitellen rakennusvalvonnassa syntyneiden kokemusten pohjalta: Asuinrakennuskannan erityinen identiteetti ei synny helposti vakioprosessien kautta. Riskittömintä on tehdä totuttua, jotta hankkeet varmuudella saadaan maaliin. Samaan aikaan rakentamisen tehostuminen haastaa rakentamismääräyksiä ennen näkemättömällä tavalla.

Lisätietoja:

työpäällikkö Tero Nurme, Arkta Reponen Oy
040 1280 900, tero.nurme@rklreponen.com

viestintä- ja brändijohtaja Wiola Kiiveri, Arkta Oy
050 595 1123, wiola.kiiveri@arkta.fi

Kuva: Helsingin kaupunki, Matti Karjanaho

ARKTA-konsernissa on rakennettu jo yli 15 000 asuntoa, joista noin tuhat on puurakenteisia. Meidät tunnetaan vähähiilisyyteen tähtäävästä rakentamisesta, täyspuukerrostalojen rakentamisessa sekä asunto-osakeyhtiöiden oman aurinkoenergian hyödyntämisessä. ARKTA-konsernin muodostavat asuntorakentajat Arkta Rakennus Oy Tampereen talousalueella, Arkta Reponen Oy Helsingin talousalueella ja Arkta Kultti Oy Vaasan seudulla, sekä Arkta Turku Oy Turussa. Kouluja ja päiväkoteja rakentavat yhteiskuntatilojen rakentajat Arkta Rakennuskultti Oy Uudellamaalla ja Arkta Kultti Oy Vaasan seudulla. Heinolassa toimii betonielementtitehdas Arkta Laatuseinä Oy. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 137 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 220 henkilöä, minkä lisäksi työllistämme yli 1000 pitkäaikaista yhteistyökumppania.