17.000 kerrosneliömetrin kerros-, luhti- ja rivitaloalue, omistusasuntoja.