Viikinmäen kaupunginosan maamerkki

Viikinmäen länsiosassa sijaitseva korttelitalo rajautuu pohjoisessa Bysantintoriin, idässä ja etelässä Maarianmaanpuistoon ja lännessä kokoojankatu Harjannetiehen. Korttelitalo on havaittavissa heti Viikinmäen kaupunginosaan saavuttaessa.

Tontin haastavat korkeuserot

Rakennuksella on rinneratkaisun ja tilahierarkian ansiosta kompakti massa ja pieni julkisivuvaippa. Rakennuksen suuntaus ja hahmo mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen hyväksikäytön, millä tähdätään energian ja luonnonvarojen säästämiseen. Rakennuksen sijoitus tontille on mahdollistanut luontoarvoltaan merkittävien tontin osien säilyttämisen osana koulun ja päiväkodin yhteistä piha-aluetta. Harjannetien suuntaan rakennus näyttäytyy muurimaisena ja yksiaineisena kivirakennuksena, jota polveileva kattomuoto rytmittää. Lasten pihojen suuntaan rakennuksen mittakaava on intiimi ja materiaali vaihtuu kivestä lämpimäksi puu-materiaaliksi, jota pihakatokseksi muotoiltu räystäs suojaa.

Päiväkoti- ja koulurakennus Helsingin Viikinmäessä, osoite Harjannetie 36, Helsinki

Lue lisää

Viikinmäen korttelitalo betoni -lehdessä