Arkta Reponen on puukerrostalorakentamisen ja matalaenergiarakentamisen pioneeri. Arkta-konsernin yhtiöt ovat rakentaneet jo 450 asuntoa puukerrostaloihin.

”Seuraavana kahtena vuotena tulemme lähes tuplaamaan jo toteutettujen puurakennusten määrän”, kertoo Arkta oy:n toimitusjohtaja Maarit Sääksi. Sääksen mukaan vihreän rakentamisen edellytykset tulee huomioida jo tontin hankinta- ja kaavakehitysvaiheessa, mm. kuinka tiivistä rakennetaan, miten julkinen liikenne ja arjen palvelut ovat saavutettavissa. Hankesuunnittelussa oleellisimmat valinnat liittyvät tällä hetkellä energiatehokkuuteen ja energiaratkaisuihin, mutta uuden lain myötä alkavat korostua myös materiaalivalinnat.

Puukerrostalohankkeita pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen Vuoreksessa Isokuusen alueella

Kuninkaantammessa on rakenteilla  omaperustainen RS-kohde kuluttajille  As Oy Helsingin Karnevaali. Karnevaali on houkutellut kuluttajia ja puolet kohteen asunnoista on jo varattu. Vantaan Tikkurilaan puolestaan on suunniteltu kolmen puukerrostalon kokonaisuus, kohteen ennakkomarkkinointi on alkanut.

Arkta Reposen aiemmin Helsingin Jätkäsaareen toteuttama Vihreistä vihrein – kohde, jossa omenapuut kukkivat katolla ja köynnökset valuvat pitkin seiniä, on palkittu The Scandinavian Green Roof Award 2018 -palkinnolla. Samantyyppistä toteutusta suunnitellaan Helsingin Vuosaareen, johon tulisi vielä laajemmat kattopuutarhat. Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille. Hankkeen taustalla ovat rakennusliike Arkta Reponen ja viherpalveluyritys Roslings Manor Gardens. Yhteistyössä on mukana myös Helsingin yliopiston Viides ulottuvuus -tutkimusryhmä. Ryhmän tavoitteena on tuoda uusimmat tutkimustulokset rakennuskohteiden käyttöön sekä pilotoida tieteelliseen näyttöön perustuvaa suunnittelua ja rakentamista. Pilottikohteita tarvitaan malliksi ”modernille kestävälle kaupunkirakentamiselle”.

Tavoitteena vähäpäästöisten ratkaisujen etsintä ja kokonaisoptimointi

Betonirakentamistakaan ei ole unohdettu. Helsingin Kuninkaantammen tutkimushankkeessa tehtiin  hiilijalanjälkivertailua betoni- ja puurakenteisten kohteiden välillä + linkki. Pitkällä tähtäimellä on merkityksellistä uusien vähäpäästöisten ratkaisujen etsintä ja kokonaisoptimointi. Päätöksenteon tueksi Arktassa haetaan tutkittua tietoa. Tämän vuoksi Arktassa on oltu viime vuosina mukana erilaisissa tutkimushankkeissa. Tampereelle rakentuvan Suomen suurimman puukerrostaloalueen puitteissakin tehdään tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Vuoreksen Isokuusen puukerrostaloalueella tutkitaan puurakentamisen kiertotalouden arvonluonnin mahdollisuuksia.

Työmailla vihreä rakentaminen näkyy pääasiassa materiaalihukan pienentämisenä, mutta myös vihreän sähkön käyttö, ympäristöystävälliset materiaalit, kotimaisten tuotteiden suosiminen tuovat oman merkityksensä kokonaisuuteen.

Lue lisää aiheesta