Hyvä rakentaminen säilyttää arvonsa.

Arktalla on vuosien kokemus alue- ja kiinteistökehittämisestä, erityyppisestä urakoinnista ja toimitilarakentamisesta. Suunnittelumme lähtökohtia ovat toiminnallisuus, kestävyys ja edulliset käyttö- ja ylläpitokustannukset. Hyvin suunniteltu ja kunnolla rakennettu, arkkitehtonisesti mietitty talo säilyttää arvonsa. Vastaamme mielellämme kokonaisuudesta – haluamme rakentaa hyvin.

Asiantuntevassa kiinteistökehittämisessä tontti on vasta hyvä lähtökohta. Hyvällä kaavoituksella ja suunnittelulla voidaan täydentää sopivasti kaupunkirakennetta myös ympäristöarvot huomioon ottaen.

Vastuunkanto on Arktalle tuttua. Olemme valmiita niin projektinjohtoon kuin erityyppisiin urakoihin aina kokonaisvastuurakentamiseen tai täydennysrakentamiseen asti.